لیست لوازم خیاطی

لیست لوازم خیاطی طرلان :

لیست لوازم خیاطی

 

۱ – دفتر بزرگ ۲۰۰ برگی
۲ – خط کش بزرگ ۵۰ سانتی متر و پیستوله
۳ – خودکار در چهار رنگ و مداد ، پاک کن و تراش
۴ – رولت ، صابون خیاطی و مداد صابونی
۵ – قیچی تیز برای پارچه قیچی متوسط برای کاغذ و بشکاف
۶ – کاربن سفید ، سبز ، زرد و قرمز
۷ – اشل خیاطی بزرگ و کوچک شیشه ای و کاغذی
۸ – سوزن خیاطی بلند و باریک و سوزن ته گرد نگین دار ژاپنی اصل
۹ – نخ کوک خیاطی و کاغذ برش چند برگ
۱۰ – کاغذ رنگی ، ماکو و ماسوره
۱۱ – سوزن چرخ شماره ۱۴ و ۱۱ و ته آبی
۱۲ – چسب ماتیکی و نواری