طراحی لباس با کامپیوتر

طراحی لباس با کامپیوتر, کسی است که علاوه بر داشتن مهارت خیاطی و طراحی لباس به صورت دستی، پس از گذراندن دوره آموزشی لازم از عهده کار با رایانه و نرم‌افزار طراحی الگو برآید.

و با استفاده از سایر لوازم جانبی رایانه‌ای از جمله: اسکنر، رسام، برش کامپیوتری و چاپگر نسبت به طراحی الگو و اخذ تصاویر الگو و همچنین طراحی برش اقدام نماید.